O SDH

Historie

Podnětem k založení sboru byl velký počet požárů, který v roce 1883 byl téměř na denním pořádku. Později se zjistilo, že požáry zakládal Jan Žák, panský kočí, který v částečném pomatení smyslů zapříčiněného nevěrou své manželky měl v úmyslu vypálit celou vesnici. Před tím, než byl vyzrazen, se mu podařilo vypálit celý panský dvůr a tři domy v obci.

V době před založením hasičského sboru byla v Lešné polovina chalup úplně dřevěných, krytých šindelem a některé i doškem, zejména stodoly. Proto se obyvatelé často stávali svědky požárů, někdy až s tragickými následky.

Dne 6. ledna 1885 se naši předkové shromáždili v zájezdním hostinci čp. 27 u Flajšarů, aby po předběžné poradě založili dobrovolný sbor hasičů. V čele sboru stál velitel, jemž podléhali velité čet a další funkcionáři. Ostatní členové spolku byli vždy činní nebo přispívající. Schůze výboru, cvičení,popř. účast na likvidaci požárů svolávali trubači – hornisté. Za tuto službu dostávali odměnu.

Takto sestavený spolek započal svou úspěšnou činnost a zárukou uspěšné práce bylo velké nadšení a přísná, ale dobrovolná kázeň. Kanceláří se stala spolková místnost v hostinci čp. 27.

Činní členové byli rozdělení do tří čet:

  • Četa lezců
  • Četa stříkačů
  • Četa stráže

Elitní četou byli lezci – vybraní maldší členové, kteří zasahovali přímo u požárů. Stříkači měli na starost obsluhu stroje a stráž vykonávala službu pořádkovou a strážní.

První hasičská stříkačka byla z roku 1884 a musela se do ní nejprve nanosit voda, aby byla schopná hasit. V roce 1885 pak byla zakoupena modernější, ruční pojízdná dvouproudová sundávací stríkačka. Tato stříkačka spolehlivě sloužila až do roku 1942.

Samozřejmě bylo třeba stříkačku někam umístit. Proto byla roku 1888 postavena tzv. hasičská šopa, která měla v počátku jen tři zdi, plechovou střechu a byla bez stropu a byla bez podlahy. Roku 1923 dostala novou krytinu, cementovou tašku, v roce 1932 betonovou podlahu. Následně pak hoblovaný palubový strop, dřevěných sušák. Později byl dřevěných vyměněný za zděný a byly dodělány 2 místnosti. Jedna sloužila na uložení výstroje a výzbroje a druhá na mazadla a pohonné hmoty.

Co se týká výstroje a výzbroje, ta byla pořízena již v roce 1886 pro 20 mužů a postupně byla doplňována. Byl to bílý plátěný oblek, přilba zdobená mosazí, opasek, sekera a u lezců navíc záchranné lano a karabina.

V současné době má sbor 162 členů, z toho 13 členů je v jednotce požární ochrany. SDH Lešná spravuje pro Obecní úřad v Lešné dvě vozidla – Tatra 815 CAS 32 a Ford Transit.