Pozor na požáry lesních porostů!

Nástupem teplého počasí se zvyšuje počet požárů při vypalování porostů. Jarní počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla omezení, např. pálení většího množství suché trávy předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů.

Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tis. Kč. pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tis. Kč.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít požární techniku. Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné (požár se může šířit pod zemí).

Jak by mělo vypadat bezpečné pálení:

  • pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let
  • na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, tlumice apod.)
  • ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou
  • pálení je možné provádět jen za bezvětří
  • právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požárů a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušenému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Odkaz na ohlášení pálení naleznete zde nebo telefonicky na číslo +420 950 670 222.

Napsat komentář