Varování obyvatelstva v České republice

V závislosti na událostech na Ukrajině, zjišťuji, stále více a více české populace není schopna rozlišit varovné signály, které vycházejí z Jednotného systému varování a vyrozumění. Proto se vám to zde pokusím co nejvíce přiblížit.

Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné události je třeba, aby bylo obyvatelstvo varováno.

Včasné a správné varování zajišťuje v České republice síť poplachových sirén, které jsou dálkově ovládané z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.

Zkouška sirén

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00, slýcháme tzv. zkušební tón. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón trvající 140 sekund. V případě elektronických sirén je následně vysílaná verbální informace “zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén”.Požární poplach

Dále se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný, ani zkušební. Tento tón slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej požární poplach. Na normální obyvatelstvo nemá tudíž žádný vliv.

Poplach je vyhlášován přerušovaným tónem o celkové délce 60 sekund (25 sekund trvalý tón – 10 sekund přerušení – 25 sekund trvalý tón).Všeobecná výstraha

V České republice se pro varování obyvatelstva používá tón všeobecné výstrahy. Vyznačuje se kolísavým tónem po dobu 140 sekund a může zaznít až 3x za sebou. U elektronických (tzv. mluvících) sir<br><br>én je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter nebezpečí (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a je doplněná o výzvu ke sledování vysílání České televize a Českého rozhlasu.

Doporučená činnost po odeznění všeobecné výstrahy

 • Okamžitě se ukryjte
  • Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova nebo soukromá budova. A to raději ve vyšších patrem z důvodu šíření nebezpečných látek (většina je totiž těžší než vzduch a drží se při zemi).
  • Jestli se nacházíte v autě a slyšíte varovný tón. Odjeďte od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a ukryjte se v nejbližší budově ve vyšších patrech.
 • Zavřete dveře a okna
  • V budově okamžitě utěsněte všechna okna a dveře. Přejdete tak zamoření v případě úniku nebezpečné látky.
 • Zapněte rádio nebo televizi
  • Informace o tom co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádném zpravodajství televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami, popř. megafony záchranářských vozidel.

Dále bych chtěl na závěr zhrnout obecné zásady, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události:

 • RESPEKTUJE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů,
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy,
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy),
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – je dost pravděpodobné, že telefonní síť je v situacích ohrožení přetížená,
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci,
 • POMÁHEJTE dle možností sousedům a lidem ve svém okolí,
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek,
 • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy.
Zdroj: www.hzscr.cz

Napsat komentář